Ειδική Διαπαιδαγώγηση

 
Ο τομέας της ειδικής διαπαιδαγώγησης έχει ως αρχικό στόχο την αξιολόγηση των ικανοτήτων του παιδιού, σε τομείς όπως οι γνωστικές ικανότητες, η αυτοεξυπηρέτηση, οι κοινωνικές δεξιότητες, η συμπεριφορά, το μαθησιακό προφίλ και τον εντοπισμό των ελλειμμάτων και των αναγκών του κάθε παιδιού ατομικά.

Η αξιολόγηση γίνεται από την κατάλληλα εκπαιδευμένη επιστημονική ομάδα, με τη χρήση τεστ και αξιολογητικών εργαλείων. Διαμορφώνεται το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης, το όποιο είναι ατομικό και στοχεύει στην εκπαίδευση του παιδιού, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και δυνατότητες. Στόχος είναι η επιτυχής ενσωμάτωση και ένταξη των παιδιών στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Το τμήμα ειδικής διαπαιδαγώγησης αντιμετωπίζει τις δυσκολίες παιδιών με:

-Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία
-Διάσπαση προσοχής/υπερκινητικότητα
-Νοητική καθυστέρηση
-Προβλήματα συμπεριφοράς
-Αυτισμός- Αsperger
-Αναπτυξιακές διαταραχές

Το προσωπικό του κέντρου είναι εκπαιδευμένο στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Α.Β.Α.).
 
 
 
 
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης & Λογοθεραπείας - Εξέλιξη & Ανάπτυξη
 
 
Τηλέφωνο +302104181671
 
Κινητό +306944948451