Λογοθεραπεία Παιδιών

 
Λογοθεραπεία / Λογοπαθολογία (Speech Language Therapy / Pathology) είναι η επιστήμη που στοχεύει στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση εξελικτικών και επίκτητων διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας που παρουσιάζουν παιδιά και ενήλικες.

Η καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου, συχνά περνά απαρατήρητη. Είναι όμως, πολύ σημαντικό οι διαταραχές αυτές να εντοπιστούν, να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, γιατί διαφορετικά μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή του ατόμου, τόσο στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, όσο και τις διαπροσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις.

Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη ελλειμμάτων στον προφορικό λόγο κατά την προσχολική ηλικία μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή κατά τη σχολική περίοδο.

Επομένως η έγκαιρη διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη μελλοντικών δυσκολιών σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της ζωής ενός ατόμου.

Εάν το παιδί σας:

- έχει δυσκατάληπτο λόγο (δυσκολεύεστε να καταλάβετε τι σας λέει)
- σας φαίνεται οτι δεν λέει κάποια γραμματάκια
- έχει κατα την γνώμη σας καθυστερήσει να σας μιλήσει
- φαίνεται οτι δεν καταλαβαίνει πάντα αυτό που του λέτε εσείς
- κάνει επαναλήψεις η ''μπλοκάρει'' την ώρα που μιλάει σε εσάς ή άλλους
- φαίνεται να μην ακολουθεί οδηγίες που του δίνετε
- βρίσκεται σε διαρκή κίνηση
- δεν ολοκληρώνει τις δραστηριότητες του

θα ήταν πολύ συνετό να αξιολογηθεί από λογοθεραπευτή. Ακόμα και αν δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω παρέμβασης, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.

Ο Λογοθεραπευτής / Λογοπαθολόγος ασχολείται με:

1. Φωνολογικές διαταραχές
2. Δυσκολίες στην άρθρωση.
3. Διαταραχές της ροής της ομιλίας (Τραυλισμός και άλλες διαταραχές στη ροή της ομιλίας).
4. Διαταραχές φωνής (δυσφωνίες, ρινολαλίες).
5. Καθυστέρηση του λόγου, της ομιλίας και δυσκολία στην επικοινωνία (επίκτητη ή που προκύπτει με νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down, άλλα σύνδρομα).
6. Αναπτυξιακές Διαταραχές όπως (διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, Asperger, παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή, Rett).
7. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
8. Διαταραχές επικοινωνίας ατόμων με ελλείμματα ακοής (βαρηκοϊα, κοχλιακά εμφυτεύματα).
9. Διαταραχές επικοινωνίας ατόμων με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (σχιστίες χειλιών, υπερώας, VPI).
10. Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία).
11. Διαταραχές στη σίτιση και στην κατάποση.
12. Νευρολογικές διαταραχές λόγου και ομιλίας, εγγενείς ή επίκτητες (Εγκεφαλική παράλυση, Εγκεφαλικό επεισόδιο, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νόσο του Parkinson, Alzheimer, Σκλήρυνση κατά Πλάκας).
 
 
 
 
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης & Λογοθεραπείας - Εξέλιξη & Ανάπτυξη
 
 
Τηλέφωνο +302104181671
 
Κινητό +306944948451