Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία Παιδιών

 
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες προκαλούν δυσκολίες που σχετίζονται με την επεξεργασία του γραπτού λόγου, σε τομείς όπως η ανάγνωση, η κατανόηση και η αριθμητική και πιο συγκεκριμένα αποτελούν τις εξής:

1.ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας

Προβλήματα στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, μνήμη

2.ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ

Δυσκολία στην αριθμητική και τα μαθηματικά

Προβλήματα στην επίλυση ασκήσεων, στην κατανόηση εννοιών του χρόνου, του χώρου, των χρημάτων

3.ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

Δυσκολία στη γραφή (δυσανάγνωστη γραφή, καθρεπτική ή ανεστραμμένη γραφή)

Προβλήματα με τον γραφικό χαρακτήρα, την ορθογραφία, την οργάνωση ιδεών.

Δυσλεξία

Η δυσλεξία σχετίζεται με δυσκολίες στην αντίληψη και έκφραση της γλώσσας και αφορά τομείς όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία, η φωνολογική επεξεργασία και η γραφή. Συχνά έχει κληρονομικό υπόβαθρο και ο τρόπος εκδήλωσής της ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά σε παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση είναι τα εξής:

-δυσκολία στην εκμάθηση των γραμμάτων
-σύγχυση γραμμάτων οπτικά όμοιων μεταξύ τους (πχ. ζ-ξ, γ-χ)
-αντιστροφή γραμμάτων (πχ. καστίκα αντί για κατσίκα)
-δυσκολία στη σύνθεση συλλαβών και λέξεων
-καθρεφτική ανάγνωση
-παράλειψη ή προσθήκη συλλαβών
-αντικατάσταση λέξεων με συνώνυμες(πχ. διαβάζουν κρύο αντί για παγωνιά)
-πιο βραδύς ρυθμός μάθησης της ανάγνωσης
-δυσκολία στη κατανόηση κειμένου
-έλλειψη χρωματισμού φωνής κατά την ανάγνωση

Οι δυσκολίες στην γραφή και την ορθογραφία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

-παράλειψη, αντικατάσταση, προσθήκη συλλαβών ή γραμμάτων
-απουσία τονισμού
-δεν χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα όπου χρειάζεται
-δεν κρατούν σωστές αποστάσεις μεταξύ λέξεων
-δυσκολία σε βασικούς γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες
-δυσανάγνωστα γράμματα
-φτωχό λεξιλόγιο
-εκθέσεις με πολύ φτωχό περιεχόμενο

Σύνοδα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τα εξής:

-διάσπαση προσοχής
-δυσκολία στη σειροθέτηση (ημέρες, μήνες κτλ.)
-δυσκολία στην οργάνωση (του χρόνου τους, των αντικειμένων τους)
-ξεχνούν ή χάνουν συχνά τα πράγματά τους
-δυσκολία στο να ακολουθήσουν οδηγίες
- σύγχυση δεξιά- αριστερά
-δυσκολία στον οπτικό-κινητικό συντονισμό
-έλλειψη ρυθμού, ισορροπίας (αδέξιες κινήσεις)
-δυσκολία στην αντίληψη της έννοιας του χώρου και του χρόνου
-δυσκολία απομνημόνευσης όρων, ονομάτων, ημερομηνιών
-δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα
-απογοητεύονται εύκολα, φοβούνται την αποτυχία(χαμηλή αυτοπεποίθηση)
-αυξημένη κούραση λόγω υπερβολικής προσπάθειας
-προβλήματα συμπεριφοράς
 

Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

 
Η αξιολόγηση γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με σταθμισμένα τέστ και στοχεύει στην διερεύνηση των δεξιοτήτων και του μαθησιακού προφίλ του παιδιού. Στόχος είναι η κατάρτιση ενός εξειδικευμένου ατομικού προγράμματος, βασισμένο στις δυνατότητες, τις ελλείψεις αλλά και τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

Παράλληλα με την παρέμβαση στο μαθησιακό τομέα ,σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, πραγματοποιείται παρέμβαση και στον ψυχοκοινωνικό τομέα. Στόχος είναι η ανάπτυξη κινήτρων και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η μείωση του άγχους και η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων του μαθητή.
 
 
 
 
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης & Λογοθεραπείας - Εξέλιξη & Ανάπτυξη
 
 
Τηλέφωνο +302104181671
 
Κινητό +306944948451